Najczęściej zadawane pytania związane z COVID

 • KOMUNIKAT JUST GYM

 • Gdzie otrzymam oficjalną informację o moim członkostwie oraz informacje związanie z funkcjonowaniem Just GYM?

  Wszelka korespondencja związana z Umową, w tym z jej zawarciem i wykonywaniem, będzie wysyłana za pośrednictwem wiadomości elektronicznych na adres wskazany przez Klubowicza w Panelu Klienta.

 • Od jakiej daty liczyć odstąpienie od umowy?

  Klubowicz, który zawarł Umowę na czas nieokreślony za pośrednictwem strony internetowej www.justgym.pl, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 • Kiedy siłownia ponownie zostanie otwarta?

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r., na podstawie którego została zakazana działalność klubów fitness, nie wskazuje dokładnego terminu zniesienia tego zakazu. Zatem konieczne jest ogłoszenie kolejnego aktu prawnego umożliwiającego ponowne otwarcie klubów fitness. Nie wiemy kiedy to nastąpi, ale cały czas pozostajemy w gotowości i niezwłocznie poinformujemy Was o możliwości powrotu do Just GYM.

 • Czy klub będzie otwarty dla osób biorących udział w zawodach?

  W chwili obecnej analizujemy obowiązujące przepisy prawa pod względem dopuszczalności otwarcia naszych klubów dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego.

 • Czy za kolejny miesiąc, od wypowiedzenia umowy, zostanie pobrana opłata?

  Zgodnie z Regulaminem klubu Klubowicz, który zawarł Umowę na czas nieokreślony jest uprawniony do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem wynoszącym 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
  Opłata zostanie pobrana za wszystkie aktywne karnety do momentu wygaśnięcia Umowy w wyniku wypowiedzenia tj. z kolejnym miesiącem po tym, jak złożono wypowiedzenie.

 • W jakiej formie planowana jest rekompensata?

  Obecnie brak finalnych rozwiązań regulujących kwestię rekompensat za opłaty za karnety uiszczone w czasie zamknięcia klubów fitness. Wciąż nie wiemy kiedy i na jakich warunkach będziemy mogli ponownie otworzyć nasze kluby ani tego, czy ustawodawca ureguluje zasady rekompensat. Niewykluczone jednak, iż skorzystamy z reguł wypracowanych w ramach projektu Just BACK.

 • Dlaczego nie otwieracie klubów skoro inne siłownie są otwarte?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. kluby fitness (w tym Just GYM) zostały zobowiązane do zawieszenia działalności z dniem 17.10.2020 r. Także w tym niełatwym dla Was i dla nas okresie przede wszystkim kierujemy się dbałością o zdrowie naszych Klientów i tym, aby nasza działania były zgodne z prawem.

 • Dlaczego muszę płacić skoro nie korzystam z klubu?

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r., wprowadzające zakaz działalności klubów fitness, nie spowodowało nieważności umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi kluby fitness a ich klientami. Zatem w dalszym ciągu w mocy są zapisy Regulaminu Klubu, w zakresie niewykluczonym przepisami prawa.

  Obowiązek płacenia za karnet wynika z Regulaminu klubu. Jeśli Twój karnet jest nadal aktywny, to zgodnie z Regulaminem klubu zostaną pobrane opłaty za członkostwo. Jeśli Twój karnet będzie aktywny przez cały czas zamknięcia klubów i będzie pobierana za niego opłata, to zgodnie z Regulaminem klubu po otwarciu Just GYM będzie przysługiwało Ci uprawnienie do korzystania z klubu przez czas równy temu, w trakcie którego nie mogłeś korzystać z klubu z powodu jego zamknięcia związanego z pandemią Covid-19.

  Pamiętaj proszę, iż tylko Ty za pośrednictwem Panelu Klienta jesteś uprawniony do zarządzania swoim karnetem.

 • Czy muszę płacić za zamrożenie karnetu?

  Zamrożenie karnetu jest uprawnieniem przysługującym Klubowiczowi, który zawarł Umowę na czas nieokreślony, pozwalające na utrzymanie członkostwa w mocy oraz utrzymaniu ceny członkostwa w momencie podpisania umowy, w zamian za miesięczną opłatę.

 • Czy otrzymam rekompensatę jeśli karnet będzie zamrożony?

  Zamrożenie Członkostwa uprawnia Klubowicza, który zawarł Umowę na czas nieokreślony, do utrzymania członkostwa w mocy, przy jednoczesnym obniżeniu opłaty członkowskiej, lecz uniemożliwiające wstęp do Klubu.

  Tylko aktywne karnety umożliwiają skorzystanie z uprawnienia rekompensaty.

 • Co stanie się z obecnym członkostwem i pobieraniem należności?

  Jeśli Twój karnet jest nadal aktywny, to zgodnie z Regulaminem klubu zostaną pobrane opłaty za członkostwo. Jeśli Twój karnet będzie aktywny przez cały czas zamknięcia klubów i będzie pobierana za niego opłata, to zgodnie z Regulaminem klubu po otwarciu Just GYM będzie przysługiwało Ci uprawnienie do korzystania z klubu przez czas równy temu, w trakcie którego nie mogłeś korzystać z klubu.

  Pamiętaj proszę, iż tylko Ty za pośrednictwem Panelu Klienta jesteś uprawniony do zarządzania swoim karnetem.

 • Co jeśli wypowiem umowę i nie chcę w przyszłości już korzystać z usług Just GYM?

  Wraz z końcem okresu wypowiedzenia zostanie policzona liczba dni, w których klub był dla Ciebie niedostępny. Wg Regulaminu klubu Klubowiczowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Klubu bez konieczności uiszczania opłat przez czas równy temu, w trakcie którego nie mógł korzystać z Klubu. Uprawnienie do korzystania z klubu będzie przysługiwało po otwarciu ponownie klubu Just GYM.

 • Czy w obecnej sytuacji karnety są zamrożone?

  Wszystkie karnety są aktywne, jeśli Klubowicz sam nie dokonał takiej zmiany.

  Każdy Klubowicz dokonuje samodzielnie zmian na swoim Panelu Klienta.

 • Czy wynajmujecie sprzęt?

  Nabywając Członkostwo Klubu, Klubowicz uzyskuje prawo do wyłącznie osobistego i niezarobkowego korzystania z wybranego przez siebie Klubu. W Regulaminie korzystania z usług klubu Just GYM prowadzonego przez spółkę Just GYM sp. z o.o. nie widnieje zapis o możliwości wynajmowania sprzętu fitness.

 • Gdzie znajdę swoje konto?

  Możliwość zalogowania się w Panelu Klienta jest poprzez stronę internetową i podstronę

  >> ZALOGUJ

 • Co z rekompensatami po pierwszym zamknięciu?

  Jeżeli w ramach rekompensaty wybrałeś opcję „Niższa Opłata”, to opłaty za karnet są pobierane wg harmonogramu. Tak rekompensata dotyczy sumy opłat pobranych podczas zamknięcia klubu.

  Jeżeli w trakcie trwania planu „Niższa Opłata” wypowiesz umowę z Just GYM, umowa zakończy się zgodnie z Regulaminem klubu, a zgodnie z Regulaminem Just BACK pozostała część rekompensaty nie jest zwracana.

 • Co z trwającymi karnetami OPEN 25,55 i 85 dni?

  Jeżeli w trakcie trwania karnetu OPEN 25, 55, lub 85 dni klub zostanie otwarty, każdy karnet zostanie automatycznie przedłużony o liczbę dni zamknięcia.
  Jeżeli karnet wygaśnie, każdy Klubowicz otrzyma voucher na niewykorzystaną liczbę dni.

 • Co z karnetami okresowymi?

  Jeżeli w trakcie trwania karnetu na czas określony (6 lub 12 miesięcy) klub zostanie otwarty, każdy karnet zostanie automatycznie przedłużony o liczbę dni zamknięcia. Jeżeli karnet wygaśnie, każdy Klubowicz otrzyma voucher na niewykorzystaną liczbę dni.

 • Czy mam wznawiać umowę OPEN 6 lub 12 miesięcy jeśli kończy się w trakcie zamknięcia Just GYM?

  Po wznowieniu działalności przez kluby fitness wszystkie aktywne karnety zostaną przedłużone o liczbę dni zamknięcia. Czyli aktualny karnet zostanie przedłużony o liczbę dni zamknięcia w trakcie trwania obu karnetów. Tylko kontynuacja karnetów gwarantuje jego cenę.

Strona Just GYM używa plików cookies, by w skuteczniejszy sposób docierać do klientów, lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Tu dowiesz się więcej. Ciasteczka możesz wyłączyć w swojej przeglądarce. AKCEPTUJĘ