Polski Fundusz Rozwoju

W celu realizacji obowiązku wskazanego w § 14. ust. 1(i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” informujemy, iż Just GYM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jest Beneficjentem Subwencji Finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.